Stowarzyszenie Rzemieślnik to miejsce dla świadomych konsumentów oraz producentów jakościowej żywności.

SKŁADKI I OPŁATY CZŁONKOWSKIIE

Członkowie Rzemieślnika w ramach udziału w Stowarzyszeniu zobowiązują się do opłacania składek członkowskich. Jednak nie jest to wyłącznie koszt ponieważ oprócz oczywistych korzyści, wymienionych poniżej, w składkach kryje się również sporo korzyści, dzięki którym rzemieślnik nie czuje się osamotniony w codziennej walce z procedurami, urzędami, nowoczesnymi technologiami...

 

SKŁADKI - CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:

 

Składka podstawowa - 60zł/mc

- wizytówka na stronie www.rzemieslnik.org,

- umieszczenie pinezki zakładu i sklepów rzemieślnika,

- 1 post promujący na rok w oparciu o przekazane materiały,

- wysokie rabaty na szkolenia organizowane przez zaprzyjaźnione firmy,

- udział w imprezie szkoleniowo - integracyjnej - jesień każdego roku,

- możliwość kreowania polityki Stowarzyszenia,

- zagwarantowanie rzemieślniczej jakości przed opinią publiczną,

 

Składka rozszerzona - 120zł/mc - wszystkie powyższe korzyści plus:

- dodatkowy post promujący (drugi) rocznie z materiałów przesłanych,

- założenie podstrony z opisem i wizytówką na adresie                                  www.rzemieslnik.org/twojafirma

- opieka prawna - porady, pisma - do wartości 500zł/rok,

- 30% rabatu na pozostałe usługi prawne,

- opieka technologiczna - zdalna - do wartości 500zł/rok,

- 30 % rabatu na usługi technologiczne wykonywane w zakładach,

- 50% rabatu na usługi wykonania i aktualizacji składów surowcowych, alergenów i kalkulacji produktów.

 

Składka pełna - 240 zł/mc - wszystkie powyższe korzyści plus:

- 2 dodatkowe posty (3-ci i 4-ty) promocyjne rocznie z materiałów przesłanych - filmy, treści, rolki, zdjęcia

- doradztwo marketingowe w zakresie wizerunku, identyfikacji wizualnej, budowy strategii marketingowej, wizerunku w social mediach, dopasowania oferty do trendów rynkowych,

- doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji 

 

SKŁADKI - CZŁONKOWIE NADZWYCZAJNI - 20zł/mc

 

AUDYT - WYŁĄCZNIE CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:

Wizyta w zakładzie  w celu sprawdzenia technologii, jakości i rodzajów używanych surowców, wykonywana raz do roku. Dzięki tej wizycie członkowie mogą zostać zakwalifikowani do grona certyfikowanych członków Stowarzyszenia Rzemieślnik oraz otrzymują promocję.

 

Cena podstawowa pierwszego audytu:

- 1500zł

- 2500zł - promocja powiększona

- 200zł - wizyta sprawdzająca - bez promocji i certyfikacji

 

Cena zawiera:

- koszty dojazdu,

- koszty noclegów,

- koszty audytu,

- doradztwo w zakresie zmian technologii - jeśli jest wymagana,

- certyfikat jakości - jeśli firma spełni standardy,

- naklejka "Rzemieślnik poleca to miejsce" - jeśli firma spełni standardy,

- koszt montażu 1 filmu z wizyty do 5 minut wraz z publikacją na Facebook, Instagram oraz TikTok Stowarzyszenia Rzemieślnik - jeśli firma spełni standardy,

- koszt reklamy płatnej wyprodukowanego filmu o zasięgu lokalnym min. 5000 wyświetleń.

 

- Promocja powiększona - min. 3 rolki + film + reklama płatna lokalna, min. 10tyś wyświetleń.

 

Koszt drugiego i następnych audytów:

- rabat 5% od ceny podstawowej po każdym roku, 

- rabat 10% od ceny podstawowej przy składce rozszerzonej,

- rabat 20% od ceny podstawowej przy składce pełnej,

Rabaty łączą się max. do wysokości 50%

 

OPŁATA WPISOWA:

200zł - dla członków zwyczajnych

0zł - dla członków nadzwyczajnych

Indywidualna - dla członków wspierających

 

ZWOLNIENIA:

- Zarząd, komisja rewizyjna i członkowie pracujący na rzecz Stowarzyszenia mogą zostać zwolnieni z opłat i składek mocą uchwały Stowarzyszenia,

- W przypadku problemów finansowych członków Stowarzyszenia, zarząd może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub czasowym zwolnieniu z płacenia składek lub opłat.

Korzyści wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu Rzemieślnik

Głównym powodem, który mamy nadzieję skłania rzemieślników do tego aby do nas dołączyć to POCZUCIE MISJI! Naszą misja jest promocja spożywania zdrowej żywności i zakładów które ją wytwarzają.

 

W ramach członkostwa tworzymy społeczność przedsiębiorców rzemieślników, którzy wzajemnie sobie pomagają!

 

Korzyści wynikające z członkostwa:

- Promocja zakładów w SM stowarzyszenia,

- Opieka i pomoc w sytuacjach kryzysowych,

- Prestiż udziału w nowoczesnym i wartościowym projekcie,

- Umieszczenie rzemieślnika na mapie certyfikowanych rzemieślników,

- Pomoc technologiczna,

- Pozycjonowanie firmy na stronie www.rzemieslnik.org

- Pomoc prawna - obrona przeciw instytucjom Państwowym,

- Doradztwo marketingowe,

- Gwarancja jakości rzemieślniczej przez organizację pozarządową,

- Wspólny udział w targach i inicjatywach,

- Udział w corocznej imprezie połączonej z darmowymi szkoleniami,

- Podstrona z wizytówką rzemieślnika na stronie www rzemieślnik,

- Wysokie rabaty na szkolenia cukiernicze i piekarskie,

- Możliwość wpływania na politykę Stowarzyszenia,

- Możliwość promocji w czasopiśmie Mistrz Branży,

rzemieślnik stowarzyszenie instagram

Stowarzyszenie RZEMIEŚLNIK

Jana Heweliusza 11/811

80-890 Gdańsk

Nip: 583 346 00 01

KRS: 0000992704

Nest Bank

82 1870 1045 2078 1074 5726 0001

© 2022 Stowarzyszenie Rzemieślnik. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie - Stowarzyszenie Rzemieślnik

Statut

Standardy

Stoisko Rzemieślnik

Debata o rzemiośle

Kontakt

Konkursy 

Praca!

Opłaty

Wspierają nas